Umut Eldem – Seçili Eserleri

Brief Gaze of the Infinite Maze (2021)

Web-tabanlı Enstalasyon


“Brief Gaze of the Infinite Maze”, izleyicinin (neredeyse) sonsuz ve sinestetik bir görsel-işitsel alanı keşfedebileceği interaktif web-tabanlı bir enstalasyondur. Fraktallar sonsuz derecede karmaşık, asla bitmeyen görsel kalıplardır. Bu enstalasyonda, ekrandaki renk ve şekillerin algısını analiz eden bir algoritma kullanılarak syredilen her kare gerçek zamanlı olarak bir ses dünyasına dönüştürülür. Sonsuz derecede karmaşık desenler, sürekli değişen bir ses dünyasına halini alır: Fraktalları keşfetmek, izleyicinin bu görsel-işitsel dünyadaki benzersiz yolculuğunu yansıtan tamamlayıcı işitsel keşifler yaratır. Bu enstalasyon Screen Dive kuruluşunun desteği ile oluşturulmuştur.

Enstalasyonu görmek için buraya tıklayabilirsiniz.


Shallow Steps (2021)

Elektronik için


“Shallow Steps” ses, görüntü, seyirci, ve sonsuzluk arasındaki sinestetik alanı araştıran bir performanstır. Görsellerin sese dönüştürülmesi için kullanılan teknik ve algoritma, bestecinin matematiksel karşılıklar üzerine algısal öğelere öncelik veren, sinestetik sanata bir yaklaşım olan “Cognitive Audiovisual Translation” üzerine yaptığı araştırmayla oluşturulmuştur. Fraktalların, özellikle Mandelbrot Seti gibi matematiksel fraktalların kendini tekrar eden yapısı, eserin başlangıç noktasıdır. Belirli matematiksel formülleri görsel bir boyuta taşımak, tutarlı kendi kendini tekrar eden bir şekil kümesi oluşturur. Bu şekili büyütmek ile daha karmaşık fakat tekrar eden desenler belirir. Teoride bu desenler, sürekli değişerek ve benzersiz formları ile sonsuza kadar devam ederler. Bu eserde sese dönüştürülen ve bağımsız yarı-organik varlık olarak görsel-işitsel bir form verilen ise bu kalıptır.


The Road Endless (2021)

Klavsen, Canlı Elektronik, & Canlı Görsel için


“The Road Endless”, klavsen ve canlı elektronik için yazılmış üç görsel-işitsel bölümden oluşan bir eserdir. Her bölüm, bestecinin sinestezi üzerine doktora araştırmasının bir parçası olarak geliştirdiği duyular arası çeviri tekniklerini kullanmaktadır. Görsel tasarımın çıkış noktası, müzisyenin sinestetik deneyimidir: Renkler ve notalar eser boyunca birbirlerini çağrışıtırır ve dönüşürler. “As Above” isimli ilk bölüm, 1930’lu yıllarındaki Görsel Müzik akımına atıfta bulunur. “The Hit” ise klavsel ve canlı görseller arasında olan bir diyalog olarak gelişmektedir. Son bölüm, “B of B”, ‘Music for the Bees’ projesi için bestelenmiştir ekranda beliren arılara görsel-işitsel bir boyut katar. Eserin tamamı, seyirci, görsel, ve klavsen üçlüsü üzerine soyut bir hikaye anlatmaktadır.

  • Seslendiren: Liselotte Sels


Bound (2020)

Keman & Sampo için


Musinfo tarafından sipariş edilen “Bound”, canlı elektroniklerin yardımıyla çalgının sessel dünyasını keşfeden ve genişleten, keman ve Sampo için bestelenmiş bir eserdir. Elektronikler ile birlikte gelen pedalları kullanarak, eser boyunca çalgının sesi esner ve değişir. Parıldayan sesler, müzikal jestlerle canlı olarak şekillendirilen ses dünyaları ve ritmik efektler müziksel bir hikayenin izlenimini verir.

  • Seslendiren: Sara Chenal


Glimmer (2020)

Tenor Saksafon, Canlı Elektronik, & Canlı Görsel için


“Glimmer” nefes alma eylemini, ve bu doğal reflekse yoğunlaşınca ortaya çıkan incelikleri konu alan bir eser. Performansın odak noktası birden fazla duyuyu barındıran bir sanat eserini doğal bir şekilde sunmak. Eser müzik merkezli olmasına rağmen besteci tarafından tasarlanan canlı görselleştirme sistemi müziğe ait ögeleri (nota, melodi, ses tınısı, form) görsel ögelere dönüştürüyor.

  • Seslendiren: Dries Meerts


Hearing Glass (2019)

Görsel-İşitsel Enstalasyon


“Hearing Glass” video kamera kullanarak etrafındakilere sinestetik bir deneyim yaşatan bir enstelasyondur. Kameradan gelen canlı görüntüler hoparlör veya kulaklık ile dinlenebilecek bir ses dünyasında dönüştürülür. Canlı görüntüler ise bir ekrandan izlenebilir. Görüntünün sese dönüşümü Eldem’in sinestezi (birden fazla duyunun aynı anda deneyimi) üzerine olan çalışmaları üzerine oluşturulmuştur. Kameradan gelen renkler ve şekiller sinestetik teoriye uygun bir şekilde otomatik olarak sese çevrilir.


Prelude (2018)

Anlatıcı, Canlı Elektronik, & Işık için


“Prelude” eserinin metni dünyanın birçok yerinden gelen yaratılış mitlerinden derlendi. Farklı kıtaların ve kültürlerin beraber anlattığı bu hikaye müzik, ses, ve ışık ile birleştirilmiştir.

  • Anlatıcı: Atilla Filiz

A Light Exists (2017)

Oda Müziği Topluluğu, Soprano, & Bas için


Emily Dickinson’un “A Light Exists in Spring” şiirinden derlenmiştir.

  • Seslendiren: Ensemble XXI

The World (2016)

Yaylı Orkestra için


  • Seslendiren: Ensemble XXI

To The Light (2015)

Oda Müziği Topluluğu için


  • Seslendiren: deCompagnie

The Rising City (2014)

Orkestra için


  • Seslendiren: deFilharmonie

Prima Luce (2013)

Dört El Piyano için


  • Seslendiren: Ekin Cemre Üstünel ve Beril Eren